schilderijen pieter koene
Bewaring


De schilderijen vallen onder je inboedelverzekering.

Je gaat zorgvuldig om met het gehuurde.
Tijdens het vervoer wordt het gehuurde niet onbeheerd in het voertuig achtergelaten.
 
De schilderijen worden door de huurder steeds vervoerd in het verstrekte verpakkingsmateriaal.

De huurder is niet gerechtigd geleende werken op een ander adres dan het eigen woonadres/kantooradres onder te brengen en evenmin om de geleende kunstwerken aan anderen ter beschikking te stellen.

De gehuurde werken mogen niet in directe nabijheid van een warmtebron of een vochtige plaats bewaard worden en dienen te worden beschermd tegen direct zonlicht.

In geval van schade of diefstal is de huurder verplicht zo spoedig mogelijk melding te maken aan de uitlener.

 
kleine formaten
midden formaten
grote formaten
alle formatenkleine formaten  01-Jodenstraat gouache73- Koeien Blauw midden formaten